Skip links

SURFUL

Surful – một công nghệ mới gọi là công nghệ tương tác bề mặt, có khả năng biến bất kì một bề mặt thông thường nào (mặt bàn, mặt sàn,..) thành bề mặt có khả năng tương tác được như màn hình điện thoại hay máy tính bảng.