Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Sunbot

Sunbot là 1 chú robot được thiết kế dành riêng cho trẻ mầm mon nhằm phát triển cho trẻ về tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề, phát triển khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm.

Với sự đồng hành cùng chú robot Sunbot, trẻ sẽ khám phá học hỏi được nhiều kiến thức trong các lĩnh vực: toán, khoa học…