Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Snap

Snap là nền tảng tiên phong trong việc kết nối 15,000+ nhiếp ảnh gia tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, giúp cho việc tìm kiếm, so sánh và lựa chọn nhiếp ảnh gia trở nên thật dễ dàng chỉ với 3 click chuột.