Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Transport
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Shipway

Shipway là ứng dụng trên điện thoại di động, kết nối giữa chủ hàng và chủ xe vận tải, giúp người chủ hàng tìm kiếm được xe nhanh chóng, giúp chủ xe tìm kiếm được hàng hóa mong muốn.