Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AR/VR
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Scan Fit

Scan Fit là ứng dụng có thể giúp người dùng biết chính xác về kích cỡ giày phù hợp. Đồng thời, ứng dụng có thể chuyển đổi những bức ảnh thành mô hình 3D bàn chân của khách hàng với độ chính xác cực cao (>99,5%) để đo ni đóng giày.