Skip links

Rostek

Rostek – Giải pháp quản lý nhà kho thông ming sử dụng xe tự hành AGV (Life is motion) – cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm về xe tự hành giúp nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp. Là một giải pháp công nghệ cao, hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng xuất cho các doanh nghiệp, đóng góp rất lớn trong việc giả quyết về vấn đề cạnh tranh gay gắt để giảm chi phí nhân công, nâng cao năng lực sản xuất và tăng hiệu quả. Năm 2020 đạt giải Nhất cuộc thi QVIC.

Website: https://rostek.com.vn/