Skip links

Robot cho mọi người

ROBOT CHO MỌI NGƯỜI là một chương trình nghiên cứu, phổ biến công nghệ robot cho người Việt Nam. Chúng tôi học tập, nghiên cứu, mô phỏng và hướng dẫn các bài toán cơ bản trong robotics với ngôn ngữ đơn giản nhất có thể, chuyển thế kiến thức thành video và code mẫu cho người học trên youtube. ROBOT CHO MỌI NGƯỜI cung cấp giải pháp tự học và nghiên cứu Robot cho tất cả mọi người. Dự án xuất sắc dành được giải thưởng Dự án sáng tạo nhất Startup Wheel 2019. 

Website: http://laptrinhdieukhien.com/