Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Recruitery

Nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp cắt giảm 50% chi phí và thời gian tuyển dụng thông qua việc kết nối với cộng đồng chuyên gia tuyển dụng lớn nhất tại Việt Nam. Bất kỳ ai sẽ nhận được tiền thưởng xứng đáng sau mỗi lần giới thiệu thành công ứng viên với doanh nghiệp.