Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Ecommerce
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Quà đây rồi

Quà Đây Rồi là một dự án TMDT nhằm kết nối mọi người bằng những quà tặng ý nghĩa và độc đáo theo xu hướng cá nhân hóa. Quà đây rồi sẽ làm thành một món quà 3D từ chính hình ảnh mà khách hàng cung cấp với chất lượng tốt nhất. 

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)