Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AI
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Puziness

Puziness là sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp cho các doanh nghiệp tối ưu và tự động hoá quy trình bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Hỗ trợ các doanh nghiệp giảm các chi phí về nhân sự, chi phí marketing, chi phí cho nhiều công cụ quản lý, v.v, đồng thời giải quyết các vấn đề về việc tăng tỉ lệ chuyển đối, tăng doanh thu lợi nhuận.