Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Pandu

Pandu là nền tảng cho phép người học chủ động chọn gia sư phù hợp để học 1 kèm 1 online, học kèm tại nhà hoặc gửi câu hỏi cho gia sư đáp. Gia sư sẽ kết nối với các lớp dạy gần, phù hợp nhất và sử dụng các tiện ích khác hỗ trợ dạy kèm. Ngoài ra, người học còn sử dụng các tiện ích trợ lý học tập.