Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Transport
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Pakme

1. Giới thiệu tổng quan

Ứng dụng di động tìm kiếm bãi Đậu xe ô tô và Dẫn đường PakMe. Người dùng ứng dụng sẽ dễ dàng tìm và lựa chọn bãi đậu xe phù hợp nhất với mình tại vị xung quanh vị trí hiện tại hoặc địa điểm muốn tới. Sau khi nhập địa điểm, PakMe sẽ xuất hiện những bãi đậu xe thuận tiện nhất, người dùng chỉ cần lựa chọn và lái xe tới nơi mình chọn với các thông tin hữu ích: Tên bãi, địa chỉ, số điện thoại, thời gian đóng-mở cửa, mức giá và một vài thông tin hữu ích khác. Ý tưởng của dự án được hình thành từ tháng 08/2016. Sau hơn bốn (04) tháng triển khai, tháng 01/2017 bản MVP của ứng dụng đã hoàn thiện (cho hai phiên bản iOs và Android) và tiếp tục được cải thiện và chính thức ra mắt Giai đoạn 1 vào đầu tháng 04/2017. Dự án PakMe có ba (03) giai đoạn Giai đoạn 1 Từ tháng 01/2017 – Liệt kê thông tin điểm đậu, đỗ xe Giai đoạn 2 Từ tháng 07/2017 – Dự báo khả năng đậu, đỗ xe Giai đoạn 3 Từ tháng 09/2017 – Đặt, Giữ chỗ

2. Quá trình phát triển và tiến độ

3. Hnh ảnh ứng dụng (Thực tế và Dự kiến của Giai đoạn 3)