Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AR/VR
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_10

Oristek Camera360

Oristek Camera360 là hệ thống camera 360 trên xe ô tô ứng dụng các thiết bị công nghệ Việt Nam liên quan đến lái xe an toàn.

Sản phẩm khắc phục các nhược điểm của sản phẩm nhập khẩu từ của nước ngoài như: hiển thị hình ảnh ở độ phân giải cao không có độ trễ, ghi hình hành trình và hiển thị vạch hỗ trợ đánh lái khi lùi với giá bán phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.