Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Agritech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Ống hút cỏ

Ống hút cỏ Greenjoy một giải pháp tối ưu thay thế ống hút nhựa.
Chúng tôi mang tinh thần Greenjoy vào từng chiếc ống hút với mong muốn tạo thu nhập ổn định cho đồng bào miền Tây và cùng lan tỏa tinh thần sống xanh và phát triển bền vững đến cộng đồng.