Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Ecommerce
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Okiva

Okiva là ứng dụng sàn livestream và video thương mại điện tử. Với sự kết hợp công nghệ live streaming và on-demand video có tích hợp các tính năng của một sàn thương mại điện tử. Okiva mang đến một trải nghiệm mua bán hoàn toàn mới. Thấy tận mắt. Mua liền tay.