Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_2

Ngân hàng video giáo dục Trạng

“Trạng”-Educational video bank là dự án sản xuất và chia sẻ các video ngắn, dùng hình ảnh thật mô phỏng việc dạy và học các môn học tại trường như Toán và Lý, giúp giáo viên và học sinh tiết kiệm thời gian dạy và học từ 45 phút xuống khoảng 10 phút/tiết dạy và truyền cảm hứng tìm tòi, sáng tạo cho giáo viên và học sinh.

Ms.Nguyễn Quỳnh Vân – HCM, người sáng lập dự án tạo ra các video ngắn bao gồm những hình ảnh thật, mô phỏng, ứng dụng để việc học tập trở nên nhẹ nhàng, thực tế. Dự án đang thương mại 180 video Toán và Lý, sẽ phát triển các môn Sinh, Hoá, Sử, Địa, Môi trường trong vòng 5 năm tới.