Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Transport
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

My Guide

My Guide, ứng dụng hướng dẫn bạn từng ngóc ngách khi khám đất nước hình chữ S. Kể cho bạn những câu chuyện ẩn dấu sau từng hiện vật, di tích trải dài dọc đất nước.


Những câu chuyện hấp dẫn, đa ngôn ngữ, đa phương tiện được kể một nền tảng duy nhất, và hoàn toàn miễn phí.