Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Ecommerce
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Modoho

Modoho là dự án cung cấp dịch vụ bất động sản cho người nước ngoài tại thị trường Đông Nam Á. Áp dụng các công nghệ mới nhất trong bán hàng, quản lý bất động sản, và kết nối với các môi giới, Modoho đưa đến cho người nước ngoài trải nghiệm dễ dàng đầu tư, thuê nhà cũng như cho thuê nhà.