Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_1_E

Meete

Meete là 1 ứng dụng kết nối giữa các doanh nghiệp dịch vụ offline trong khu vực tiếp cận nguồn khách hàng online thông qua các hình thức review, ưu đãi và chương trình chăm sóc khách hàng.

Sinh ra từ 1 chương trình học dành cho founder, là 1 trong 6 dự án tốt nghiệp của Topica Founder Institue 4, Meete ngay sau đó đạt Country Winner của Best New Comer của Asian Startup Award vào giữa năm 2016 và được nhận đầu tư từ Angel Investor.

Meete ngay sau đó tự mình phát triển ra khỏi garage nóng nực của 1 founder thành 2 văn phòng HCMC và Hanoi với hơn 40 nhân sự mà chưa hề gọi thêm vốn sau 2 năm sau đó.

Với định hướng rõ ràng của đội ngũ, Meete nhắm tới là mở rộng dịch vụ để phục vụ phần lớn đời sống mua sắm thiết yếu của người dân thành phố trong vòng 2 năm tới.