Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Máy phát điện thủy khí Đại Việt

Máy phát điện Hydro Generator áp dụng công nghệ thủy khí, không dùng nhiên liệu hóa thạch, tạo ra điện không phụ thuộc vào thời tiết, chi phí tiêu thụ điện ít, năng suất phát điện cao với chi phí đầu tư thấp.

Sản phẩm phục vụ cho các văn phòng, xí nghiệp, nông trại…muốn cắt giảm chi phí điện hoặc không có điều kiện kết nối hệ thống lưới điện quốc gia.
Máy phát điện Hydro Generator đang được cấp bằng sáng chế.