Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AR/VR
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_10

Magicbook – 4D

Magicbook- 4D book là dự án ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong học tập nhằm mô tả các sự vật, hiện tượng ngay trong không gian thực thông qua điện thoại/máy tính bảng. Hiện tại Magicbook đã có 3 sản phẩm dành cho học sinh, thiếu nhi với nội dung về động vật, thiên văn và cuộc sống hàng ngày.