Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Cloud
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Lodyhelp

Nền tảng kết nối người nước ngoài và quảng bá dịch vụ địa phương.
Hệ sinh thái dịch các dịch vụ tiện ích ở một thành phố mới: chỗ ở, ẩm thực, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, thuê xe, giặt ủi, gym & yoga, vật nuôi.


Cộng đồng buddy tại địa phương giúp đỡ bạn trong mọi việc cả online và offline.