Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Kientruc.com

Nền tảng kết nối kiến trúc sư Việt Nam và chủ nhà với nhau thông qua máy tính và điện thoại. Chủ nhà có thể tham khảo thông tin các kiến trúc sư thông qua thông tin cá nhân của họ, từ đó chọn ra những kiến trúc sư cho mục đích của mình và hỏi đáp trực tiếp trên kientruc.com.

Hiện tại doanh thu trung bình hàng tháng của dự án là 300 triệu đồng và lãi 10-15%.