Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Jobsbeam

JobsBEAM là nền tảng công nghệ tuyển dụng tức thời (On-demand Staffing) giúp bạn tiết kiệm đến 90% chi phí và tăng gấp 50 lần tốc độ so với cách thức tuyển dụng nhân sự truyền thống. Một số tính năng đang xây dựng liên quan đến ứng dụng thuật toán cân bằng nhu cầu 2 bên và các tính năng liên quan đến việc quản lý chất lương nhân sự. 

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)