Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Jobbeam

JobsBEAM là kênh tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nền tảng công nghệ tuyển dụng tức thời (On-demand Staffing) giúp bạn tiết kiệm đến 90% chi phí và tăng gấp 50 lần tốc độ so với cách thức tuyển dụng nhân sự truyền thống.

Dự án hiện đang triển khai tên miền JobBEAM.com cho thị trường Việt Nam và FreelanceZone.com.sg tại Singapore.