Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Jingo.ive – Sàn đấu trí tuệ

Jingo.live là Sàn đấu trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam nơi bạn kiểm tra kiến thức của mình để giành được các giải thưởng hấp dẫn. Jingo là một kênh mới cho việc tiếp thị các sản phẩm tiêu dùng đến với hàng triệu khách hàng và là một nguồn dữ liệu đầu vào giá trị giúp cải thiện chất lượng của các dự toán ngân sách của các công ty nghiên cứu thị trường.

Jingo dự đoán sẽ đạt 200.000 khách hàng sử dụng thường xuyên dịch vụ và hòa vón sau 6 tháng hoạt động. Doanh thu trong năm đầu tiên sẽ là 43 tỷ đồng với suất sinh lời là 30%.