Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

iPub.vn

iPub.vn là nền tảng hỗ trợ kết nối xuất bản giúp tác giả tối ưu hóa quy trình, chủ động hơn trong việc tự xuất bản và quảng bá tác phẩm. iPub mong muốn trở thành sân chơi kết nối, nơi tác giả có thể chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và độc giả có thể tìm được các nội dung, giá trị phù hợp với bản thân.