Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Học ARM

HocARM là trang tin chia sẻ tất cả các kiến thức về lập trình nhúng và phương pháp để làm ra một sản phẩm công nghẹ. Đây cũng là nơi cung cấp kiến thức từ lý thuyết tới thực tế cho học sinh, sinh viên, giúp các công ty không phải mất thời gian đào tạo lại thông qua kênh video về các serie lập trình nhúng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)