Skip links

Hachi

Hachi – Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam, tiền thân là dự án Start Up Hachi – Nông Nghiệp Thông Minh được thành lập dưới sự bảo trợ và đầu tư từ quỹ Vietnam Silicon Valley – Bộ Khoa Học Công Nghệ. Nhiệm vụ của Hachi là ứng dụng công nghệ 4.0 vào các trang trại công nghệ cao, giúp tăng năng suất, không sử dụng thuốc trừ sâu. Từ khi thành lập đến nay, Hachi đã xuất sắc dành được các giải thưởng quý giá như Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2016, Dự án nông nghiệp xuất sắc nhất Startup Wheel 2016, Dự án Startup sáng tạo nhất Châu Á do diễn đàn kinh tế thế giới bình chọn.

Website: https://hachi.com.vn/