Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Glamme

Glamme là nền tảng trực tuyến kết nối những đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ làm đẹp với khách hàng, những người có nhu cầu làm đẹp để việc làm đẹp dễ dàng, tiết kiệm và hiệu quả hơn