Skip links

Gcall

Gcalls (Call center in a box) – giải pháp phần mềm số hoá hệ thống điện thoại của doanh nghiệp, có khả năng tích hợp với nhiều phần mềm khác, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung dữ liệu khách hàng và cuộc gọi, dễ dàng đánh giá KPI của đội ngũ bán hàng và CSKH, từ đó tăng doanh thu và nâng cao dịch vụ. Sứ mệnh của Gcalls là giúp doanh nghiệp thiết lập và mở rộng tổng đài không dây trong vòng 5 phút ở bất kỳ quốc gia nào, lưu trữ mọi lịch sử tương tác, cho phép nhân sự hiểu rõ khách hàng trước khi trò chuyện. Dự án đã giành được một số thành tích như Dự án sáng tạo nhất Startup Wheel 2016 và Tham gia Shark Tank 2017 được đầu tư 1 triệu đô.

Website: https://gcalls.co/