Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Agritech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Farm Hipb

Farm Hipb là dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát sản xuất nông lâm thủy sản và trang trại mini dành cho cá nhân. Dự án có 3 sản phẩm chính “Hệ thống lọc và giám sát môi trường nước dành cho sinh vật cảnh”, “Hệ thống giám sát tiểu khí hậu và dịch vụ theo dõi mùa màn dành cho Nông dân”, và “Trang trại mini dành cho những người bận rộn”. Người dùng có thể theo dõi tất cả thiết bị của mình với một tài khoản duy nhất ở bất cứ nơi đâu.

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2018)