Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

F-JUNIRE

f-JUNIRE tạo ra một hệ thống gồm các thành phần: thiết bị, phần mềm cho PC và app cho smartphone giúp cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có thể kiểm soát được toàn bộ từng ngôi nhà, từng vị trí công cộng bằng hệ thống hoàn toàn tự động giúp phát hiện, đánh giá được mức độ cháy và điều động lực lượng hợp lí đến hiện trường.

Sản phẩm đầu tiên ra đời năm 2015, vận dụng kiến thức hệ thống nhúng. Đến năm 2017, được cải tiến công nghệ lên 2 phiên bản, thay đổi cấu trúc kết nối để hoàn thiện và ứng dụng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)