Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Cloud
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Dịch vụ Garage trực tuyến

Thông qua một giao diện website trực tuyến để tương tác với người sử dụng ô tô xe giải quyết các vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp các vật tư, phụ tùng, linh kiện ô tô và chăm sóc khách hàng.

Dựa trên các thông tin tương tác trên giao diện trực tuyến, đội ngũ kĩ thuật đưa ra 3 lựa chọn: tư vấn khách hàng tự giải quyết vấn đề, cử bộ phận kỹ thuật đến tận nơi, đối với các xe bị hư hỏng nặng không đảm bảo được an toàn khi lưu thông sẽ sử dụng dịch vụ cứu hộ để đưa xe đến hệ thống garage chuẩn gần nhất.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)