Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Cổng Học Tập

Mở trường tại cohota với tên miền riêng để truyền tải E-learning. Giáo viên có thể thực hiện các hoạt động giáo vụ với các phương pháp đào tạo đa dạng. Phạm vi quản lý có thể mở rộng theo các cấp tới mức độ toàn trường hoặc tập đoàn. Có thể dùng để kinh doanh khoá học trực tuyến với nhiều hình thức