Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Chú nông Robot

Chú Nông Robot là sản phẩm hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất lúa/nếp như sạ lúa, sạ phân và xịt thuốc. Chú Nông Robot giám chi phí thuê nhân công, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất, đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho nông dân. Sản phẩm nhận được giải nhì và giải ba trong cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2016-2017”. Được sự khen ngợi của các chuyên gia tại “Khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2017”.

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2018)