Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Biotech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Chế phẩm sinh học HN-FAR

HN-FAR là sản phẩm & giải pháp xử lý nước, khí & đất phục vụ các ngành sản xuất và chế biến: CAO SU, THUỘC DA, DỆT NHUỘN & XỬ LÝ RÁC THẢI giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các sản phẩm được nghiên cứu từ các nguyên liệu thiên nhiên, hoạt động như những dược liệu giải độc cho các lớp khoáng khí sâu trong lòng đất cũng như thanh lọc bầu không khí. Sản phẩm như một sự gắn kết giữa con người và môi trường.