Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

CARRIER

Carrier là hình thức đặt xe vận chuyển hàng hóa thông qua ứng dụng thông minh kết nối những xe trống và khách hàng với nhau. Với mục tiêu là kết nối các hãng vận tải với nhau và hãng vận tải với khách hàng để làm giảm tối đa số lượng xe di chuyển trên đường còn trống thùng hàng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)