Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Cà Phê Băng

Quán cà phê băng được xây dựng theo chuẩn Ice Bar trên thế giới, và được thiết kế phù hợp với văn hoá Việt Nam. Concept quán được thiết kế theo kiểu mọi thứ tại quán đều được làm từ băng: tường băng, quầy pha chế băng, bàn ghế băng,… được xây dựng trong không gian – 5 độ C độc đáo và ấn tượng. HP Ice Lounge & Coffee là quán Cafe đầu tiên sử dụng ly băng trong suốt cho các món nước chủ đạo.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)