Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Biotech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Blake

BLAKE – sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại bậc nhất. Trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, kiểm định tại các trường đại học hàng đầu như HCMUS, HCMUT, Khu công nghệ phần mềm ITP.

Bảo đảm chất lượng bởi ITP, viện Pasteur. Chứng nhận an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng bởi viện Quatest 3.