Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Big Lego

Đồ chơi lắp ghép khổng lồ BIG LEGO – một loại hình đồ chơi quen thuộc nhưng được thiết kế đa chức năng để trẻ có thể lắp thành những vật dụng sinh hoạt hằng ngày như kệ sách, bàn, ghế, giường, v.v…. tương tác thực tế, mang tính giáo dục và đặt biệt an toàn cho trẻ. BIG LEGO là sản phẩm đồ chơi được tạo ra với mong muốn trẻ em Việt Nam xứng đáng được những điều tốt nhất cả lẫn về tâm hồn lẫn thể chất.