Skip links

bePOS

bePOS – Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0 thế hệ mới, chất lượng Úc – giá Việt Nam, giúp quản lý bán hàng thời đại chuyển đổi, những chuỗi lớn nhất thị trường Úc và VN giảm được 30% chi phí và giảm 50% thời gian quản lý, đặc biệt là trong ngành dịch vụ

Một số thành tựu của bePOS
– Dự án nổi bật Startup Wheel 2019
– K-Startup Grand Challenge 2018
– Top 3 Shinhan Future’s Lab Runway to the World 2018
– Top 3 Visa Everywhere Initiative Vietnam 2018
– New South Wales Award (Úc 2018)
– Top 3 Fintech Lab Viet Nam 2019
– Hội đồng doanh nghiệp cộng đồng bang New South Wales – Úc trao tặng bePOS danh hiệu “Phần mềm quản lý phần mềm tiêu biểu” 2018
– Tích hợp với các đối tác như MoMo, MPOS, Mobio.

Website: https://bepos.io/