Skip links

ADVO

ADVO S-Commerce Solutions cung cấp các giải pháp tối ưu cho các hoạt động thương mại của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên mạng xã hội và là nền tảng đầu tiên chuyển đổi Người Tiêu Dùng thành Người Yêu Thích Thương Hiệu. Công ty kỳ vọng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp khi mong muốn triển khai chiến lược thương mại trên mạng xã hội. Dự án đã nhận tài trợ $250.000 từ quỹ VinTech Fund, $100.000 từ Google Cloud Platform.

Website: https://www.advotrading.asia/