Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Sơ tuyển Vietnam Startup Wheel 2019 cụm Đà Nẵng

 

SƠ TUYỂN VIETNAM STARTUP WHEEL 2019 CỤM ĐÀ NẴNG

☑ Vietnam Startup Wheel 2019 là cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam trong suốt 6 năm qua với hơn 1,500 hồ sơ đăng ký trên cả nước mỗi năm.

☑ Sau 6 mùa tổ chức thành công, lần đầu tiên Vietnam Startup Wheel mở bảng thi cho startup quốc tế.

 

Người đăng: Startup WHEEL vào 22 Tháng 6 Năm 2019