Skip links

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH)

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH)

Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh là đài phát thanh của Thành phố Hồ Chí Minh và trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập theo quyết định số 55/ GP-TTĐT cấp ngày 02/10/2014 của Cục Phát thành Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông. Với nhiệm vụ đem được tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố qua những chương trình phát thanh có chất lượng, giúp nhân dân cả nước hiểu về thành phố, đồng hành cùng thành phố, góp phần cùng thành phố xây dựng và phát triển; Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã liên tục phát triển, đổi mới không những trong nội dung mà cả trong việc vận dụng công nghệ vào quá trình sản xuất chương trình, xứng đáng là một trong những kênh phát thanh được nhiều thính giả lựa chọn.

Website: https://voh.com.vn/