Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Vinamilk

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Website: https://www.vinamilk.com.vn/vi