Skip links
Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (VYEA)

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập năm 2002 đã phủ khắp 63 tỉnh thành với trên 11.000 hội viên. Đặt mục tiêu Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số; hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; thúc đẩy vai trò hệ sinh thái Doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia; đoàn kết tập hợp mạng lưới và thúc đẩy giao thương doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế; hỗ trợ thanh niên và doanh nhân trẻ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu; các hoạt động an sinh-xã hội gắn trách nhiệm Doanh nhân trẻ với cộng đồng.

Website: https://www.dntvn.org.vn/