Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Vietnam Silicon Valley (VSV)

Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) là Tổ chức Thúc đẩy kinh doanh đầu tiên được thành lập năm 2014 tại Việt Nam, dựa trên những nghiên cứu từ Đề án Vietnam Silicon Valley – Đề án đầu tiên của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ trực tiếp cho startup. VSVA hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam rót vốn cho startup từ giai đoạn đầu.

Website: http://www.siliconvalley.com.vn/