Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Up Coworking Space

Thành lập năm 2016, đến nay UPGEN đã có hơn 15 chi nhánh với diện tích hơn 50.000m2 tại Hà Nội và TP.HCM. Trong năm 2020, UPGEN đang có kế hoạch sẽ mở hai văn phòng tại Bangkok và Kualar Lampua.

Website: https://www.up-gen.com/