Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL)

Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – UEL là trường đại học đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế, quản lý và luật tại miền Nam Việt Nam, nổi bật với thế mạnh về năng lực giảng viên, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Website: https://www.uel.edu.vn/